ก๊อกน้ำตั้งพื้นสีเงิน รุ่น B01

ก๊อกน้ำตั้งพื้นสีเงิน รุ่น B01

คุณสมบัติก๊อกน้ำตั้งพื้น

ความสูง : 1 เมตร
ทองแดงชุบโครเมียม
สีของก๊อก : สีเงิน